Privacyverklaring - Geels Office Support

Privacyverklaring

Inleiding

De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, verplicht elke website kenbaar te maken welke gegevens worden opgeslagen, hoe deze worden verwerkt en met welke doeleinden. Geels Office Support (hierna: ‘ik’) vindt het belangrijk om op een zorgvuldige en veilige manier jouw gegevens te waarborgen. In deze verklaring leg ik je uit op welke manier ik dit doe. Door gebruik te maken van mijn website ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid.
Ik raad je aan dit document herhaaldelijk door te nemen. Het document of delen hiervan kunnen door mij tussentijds worden aangepast. Voor vragen of opmerkingen na het lezen van deze verklaring, kun je mij een e-mail sturen via info@geelsofficesupport.nl

Artikel 1: gegevens Geels Office Support

Op dit moment breng je een bezoek aan de website www.geelsofficesupport.nl het domein van Geels Office Support. Deze eenmanszaak staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74599755. Het is gevestigd in Geldermalsen aan De Bouwing 51. Ik (Jolanda Geels) ben eigenaar en daarmee de verantwoordelijke die jouw gegevens verwerkt.

Artikel 2: persoonsgegevens bezoekers website

2.1 Niet-geidentificeerde informatie.
Als bezoeker van www.geelsofficesupport.nl laat je bepaalde sporen na. Dit betreft niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie. Het gaat hier om informatie die door jouw toestel wordt doorgegeven. Hiermee maak jij niet jouw identiteit kenbaar. Het laat mijn website wel zien welke pagina jij bijvoorbeeld hebt bekeken. Vanuit commercieel belang worden deze gegevens, met behulp van Google Analytics, geregistreerd. Dit om het verkeer op mijn website te analyseren en waar nodig te verbeteren. Voor de bewaartermijn van deze gegevens verwijs ik jou graag door naar de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

2.2 Persoonsinformatie
Dan zijn er de gegevens die iets vertellen over jouw identiteit. Dit is individueel identificeerbare informatie waardoor jij traceerbaar zou kunnen zijn. Deze gegevens gebruik ik vanuit commercieel belang met marketing als doel.
Bij het invullen van het contactformulier vraag ik om jouw naam en e-mailadres (telefoonnummer is optioneel). Deze gegevens worden door mij bewaard totdat jouw vraagstuk als afgehandeld kan worden beschouwd. Indien er verder contact nodig is (omdat we bijvoorbeeld tot een samenwerking komen) worden deze gegevens langer bewaard (zie hiervoor artikel 3).
De gegevens die worden bewaard voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief (naam en e-mailadres) worden direct verwijderd als jij je hiervoor afmeld. Afmelden kan op elk moment via de link onderaan de nieuwsbrief.

2.3 Links externe websites
Op mijn website vind je links naar externe websites. deze website vallen niet binnen mijn privacybeleid. Om te weten welke cookies zij plaatsen en welk beleid zij hanteren, verwijs ik jou graag door naar de betreffende sites. Elke website is verplicht een privacyverklaring te tonen.

Artikel 3: persoonsgegevens klanten

3.1 Gegevens overeenkomst
Voor het aangaan van een samenwerking heb ik van jou de nodige gegevens nodig om een overeenkomst te kunnen sluiten. Denk hierbij aan de naam van jouw bedrijf, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer en btw-nummer. Deze informatie heb ik nodig voor mijn financiële administratie. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen, bewaar ik deze gegevens zeven (7) jaar.

3.2 Gegevens systemen
Indien er sprake is van een samenwerking kan het nodig zijn om mij toegang te verlenen tot jouw systemen. Je kunt hierbij denken aan bepaalde software, maar ook aan de toegang tot jouw social media accounts. De opslag van gebruikersnamen en wachtwoorden gebeurt uiteraard met grote zorgvuldigheid. Na het beëindigen van onze samenwerking, verwijder ik deze gegevens binnen zeven (7) dagen.

3.3 Social media
Op mijn website vind je verschillende knoppen om door te worden verwezen naar mijn social media accounts op Instagram, Facebook en LinkedIn. Vanuit commercieel belang worden hierbij enkele cookies geplaats. Om te weten welke gegevens worden bewaard door deze platforms, en hoe zij omgaan met jouw privacy, verwijs ik jou door naar betreffende kanalen.

3.4 Online tools
Om mijn werkzaamheden voor jou zo goed mogelijk te kunnen verrichten, maak ik gebruik van online tools. Ook jouw gegevens kunnen hierin worden gebruikt. Voor de privacyverklaringen van deze tools verwijs ik je graag door naar de betreffende websites.

Artikel 4: cookies

Al meerdere malen ben het woord cookies tegengekomen. een cookie is een klein bestandje dat mijn website meestuurt bij jouw eerste bezoek aan mijn website. Deze wordt opgeslagen op het toestel waarmee jij deze website bezoekt. Hiermee worden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen bewaard.
Ook derden sturen via mijn website cookies naar jouw toestel. Zo wordt, zoals eerder vermeld, jouw internetgedrag geregistreerd met behulp van Google (zie artikel 2.1). Ook Instagram, Facebook en LinkedIn doen dit (zie artikel 3.3). Zij helpen mij om gericht te kunnen adverteren op hun platforms.
Wil je niet dat er cookies geplaatst worden, dan heb je bij jouw eerste bezoek de keuze gekregen om geen cookies geïnstalleerd te krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid om jouw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Wil je eerder gemaakte keuzes wijzigen? Ook dat kan via de instellingen van jouw browsers.

Artikel 5: bescherming van jouw gegevens

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens en deze op de juiste manier te beschermen. Dit betekent dat ik de nodige beveiligingsmaatregelen heb getroffen om diefstal, misbruik, verlies of andere onrechtmatige verwerkingen tegen te gaan. Mijn website is in het bezit van een SSL-certificaat.
Mocht er sprake zijn van een datalek, op wat voor manier dan ook, ben ik verplicht om dit binnen 72 uur bij jou te melden en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht je het idee hebben dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig worden gebruikt of niet goed beveiligd worden, laat het mij weten via info@geelsofficesupport.nl. Je kunt ook direct contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6: bewaren van jouw gegevens

Zoals eerder vermeld bewaar ik al jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, ten zij daar een wettelijke verplichting aan verbonden is zoals bij mijn financiële administratie. Deze gegevens worden door mij tot zeven (7) jaar bewaard.
Voor nieuwsbrieven kun jij je uitschrijven en cookies kun jijzelf verwijderen via jouw internetbrowser. Overige gegevens worden verwijderd binnen zeven (7) dagen na het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 7: verstrekken van jouw gegevens aan derden

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanuit een wettelijke verplichting. Dit wordt altijd vooraf met jou besproken; ik heb hiervoor jouw toestemming nodig en ik moet dit registreren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik verwerkersovereenkomsten af. Dit geeft garantie voor dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid. Hierbij blijf ik eindverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Gegevens worden nooit doorverkocht aan derden.

Artikel 8: jouw rechten

Natuurlijk he jij een aantal rechten wat betreft jouw gegevens. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eerder gegeven toestemming in te trekken, om bezwaar te maken tegen de verwerking en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bij dit laatste zal ik jouw persoonsgegevens, op jouw verzoek, middels een digitaal bestand overdragen aan een andere partij.
Mocht je gebruik willen maken van één van bovenstaande genoemde rechten, stuur mij een verzoek via info@geelsofficesupport.nl. Alvorens een wijziging aan te brengen, zal ik eerst onderzoeken of dit verzoek daadwerkelijk door jou is gedaan. Ik zal jou vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs te sturen. Maak op deze kopie jouw pasfoto, de strook met nummers onderaan, jouw paspoortnummer en bsn-nummer zwart om jouw privacy te beschermen. Mocht er twijfel ontstaan over de identiteit van de aanvrager, kan ik het verzoek afwijzen. De reden van afwijzen zal ik hierbij vermelden.

Artikel 9: wijzigingen privacybeleid

Te allen tijde kan dit privacybeleid of delen hiervan door mij gewijzigd worden. Hiervan hoef ik jou niet op de hoogte te brengen. Het is dan ook aan te raden dit document herhaaldelijk door te nemen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Met alle wijzigingen houd ik mij aan de eisen zoals vernoemd in Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op: 2 april 2020